Oval Brilliant 1.20ct I/VVS2 GIA 6305258535

f56lbym99iv5vccv41lt.jpg

f56lbym99iv5vccv41lt.jpg